info@studiodentisticocentrolario.it
Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Boardroom meeting | Board management software

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Boardroom meeting | Board management software

De New York Stock Exchange eist dat de besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of het comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van deze oefening ben ervoor erbij zorgen dat besturen worden bemand plus geleid op gepaste wijze; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hen verplichtingen; en dat daarginds betrouwbare processen zijn om aan het basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden is met een taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de feest van het directiekamer langs board management software verschillende belangrijke dimensies te kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek van The Miles Group en het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op dezelfde schaal met 1 zelfs 5 boven termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en 1 “niet met allemaal effectief “). Het overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board betreffende de vaardigheden en ervaring beschikt die nodig zijn om toezicht te houden met hun bedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) van de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hen bedrijf het prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Langduriger aandacht voor individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om de prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts beslist bescheiden tevredenheid over de dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan een helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening datgene een deel van een bestuurders dezelfde te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van de raad van bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen dezelfde raad” werd genoemd). Het typische directeur is met mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat die persoon niet effectief ben. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven geen raadsevaluaties benutten om de bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door het general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. De onderzoekt onder andere of het bedrijf bestaan comités met de juiste manier bezit gestructureerd; alsof het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; en of u bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen die in overeenstemming zijn bij de kwasi beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van de raad zijn om de bijdrage betreffende individuele bestuurders en een interpersoonlijke en groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt die oefening vaak niet op een rigoureuze manier verricht en boven veel diensten is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met een echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Die houding zijn een vergissing. Hoewel het moeilijker plus tijdrovender ben, biedt het beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste kans tot verbetering door het rollen, de bijdrage en de effectiviteit van elk bestuurslid bij onderzoeken.

Author Info

Alessandra Bonfanti

Nessun Commento

Aggiungi un Commento